Als de Amerikaanse economie zou instorten, zouden de gevolgen ernstig zijn

Ken Japan
Ken Japan

Als de Amerikaanse economie zou instorten, zouden de gevolgen ernstig zijn.
Hier zijn enkele mogelijke effecten.

1.Financiële marktonrust

Amerikaanse staatsobligaties worden wereldwijd door veel investeerders aangehouden en hun kredietwaardigheid wordt wereldwijd hoog aangeschreven. Als er een wanbetaling optreedt, zal de kredietwaardigheid afnemen, het vertrouwen van investeerders verliezen en kan het aanzienlijke onrust op de wereldwijde financiële markt veroorzaken. In dit geval kan het de Grote Depressie van de jaren 30 overstijgen.

2.Salarisverlagingen

Als er een wanbetaling optreedt, zal de Amerikaanse overheid aanzienlijke fiscale aanpassingen moeten maken om haar schuld te betalen. Om het begrotingstekort te verminderen, kan de overheid de begrotingen voor openbare diensten en sociale zekerheid verminderen en kan het nodig zijn om Democratische Partij-aanhangers die in openbare diensten werken te ontslaan of hun salaris te verlagen.

3.Toename van werkloosheid

De vermindering van de overheidsuitgaven door fiscale aanpassingen kan leiden tot een vermindering van publieke programma’s zoals openbare werken en sociale zekerheid, wat kan leiden tot een mogelijke toename van de werkloosheid. Met name de armoede onder laagbetaalde en laaginkomende Afro-Amerikanen kan worden opgedreven tot een onhoudbaar niveau.

4.Stijging van voedselprijzen

De Amerikaanse overheid biedt hulp aan armoede en huishoudens met een laag inkomen via voedselondersteuningsprogramma’s. Als de Amerikaanse overheid echter in gebreke blijft bij haar schuld, kan ze het budget voor dergelijke programma’s moeten verminderen, wat de voedselprijzen kan verhogen. Daarom kunnen er gevallen van ondervoeding zijn onder Afro-Amerikanen met een laag inkomen.

5.Impact op de wereldeconomie

De VS speelt een centrale rol in de wereldeconomie en een wanbetaling op haar schuld kan een ernstige impact hebben op de wereldeconomie. Bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld kunnen schade lijden en het risico op een wereldwijde economische neergang kan toenemen. Kapitaal kan uit de VS stromen en naar andere geavanceerde economieën.
Dus als de VS in gebreke blijft bij haar schuld, kunnen de sociaaleconomische gevolgen extreem ernstig worden.