Japan Vandaag

Ken Japan
Ken Japan

Japan kampt met veel problemen. Hieronder zijn mijn gedachten over enkele van deze kwesties.
Wat betreft werkgelegenheid is langdurige werkgelegenheid, ook wel “levenslange werkgelegenheid” genoemd, gebruikelijk in Japan. Echter, de harde bedrijfsomgeving heeft het moeilijk gemaakt voor jonge mensen om werk te vinden, en het probleem van overwerk, dat leidt tot overlijden door overwerk, is ook aanwezig.
Met betrekking tot de economie is het bruto binnenlands product (bbp) van Japan het op twee na grootste ter wereld, maar langdurige lage groei blijft aanhouden en er zijn inspanningen nodig om de economie te revitaliseren.
Discriminatie is niet wijdverspreid in Japan, hoewel het geen multi-etnisch land is. Echter, discriminerende taal en acties tegen minderheden, met name buitenlandse werknemers, zijn problematisch.
Wat betreft het onderwijssysteem hebben academische referenties in Japan een significante invloed op de sociale status en werkgelegenheid. Mensen die geen middelbare school of universiteit kunnen bijwonen, kunnen zichzelf in sociaal benadeelde posities vinden, dus het is noodzakelijk om sociale diversiteit te respecteren.
Op het gebied van gendergelijkheid is de sociale vooruitgang van vrouwen in Japan vooruitgegaan, maar blijft de genderloonkloof bestaan en is er sprake van hoge obstakels voor vrouwen om hun carrière voort te zetten.
Wat betreft ongezonde media kan sommige massamedia een gevoel van onrust in de samenleving creëren door het rapporteren van schandalen of overmatige informatie. Bovendien kan het ontbreken van ethische overwegingen of satire in de berichtgeving sociale problemen veroorzaken.
In de bedrijfscultuur van Japan bestaat de neiging om familieleden en vrienden voorrang te geven bij het aannemen van personeel, wat kan resulteren in getalenteerde individuen met ervaring die niet worden aangenomen, wat leidt tot een afname van de bedrijfsprestaties en concurrentiekracht.
Verschillende problemen bestaan ​​dus in het moderne Japan. Het is noodzakelijk om deze problemen als een geheel van de samenleving aan te pakken. Om deze problemen aan te pakken, zijn inspanningen nodig op verschillende niveaus.
Wat betreft werkgelegenheid moeten bedrijven en de overheid beleid bevorderen dat de werkgelegenheid van jongeren aanmoedigt en de werkomstandigheden verbetert. Bovendien moeten wetten en onderwijs een samenleving creëren die diversiteit respecteert om discriminatie aan te pakken.
Wat betreft het onderwijssysteem is een verschuiving naar een samenleving die vaardigheden en ervaringen waardeert boven academische referenties noodzakelijk. Door diversiteit in menselijke hulpbronnen te accepteren, kunnen bedrijven meer creatieve ideeën en nieuwe bedrijfsmodellen produceren.
Gendergelijkheid vereist het creëren van een om