Huidige situatie van Japan

Ken Japan
Ken Japan

Japan staat momenteel voor economische uitdagingen. Terwijl deflatie, bevolkingskrimp en vergrijzing al lang aan de gang zijn, lijden bedrijven onder een slechte prestatie en neemt de werkloosheid toe en worden de verschillen tussen rijk en arm groter.
De overheid heeft beleidsmaatregelen genomen zoals begrotingsbeleid en monetair beleid om economisch herstel te bereiken, maar het effect daarvan is nog niet erg zichtbaar en uitdagingen blijven bestaan.
Bovendien heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een aanzienlijke daling van de toerisme- en horeca-industrie en verergerde de economische situatie nog verder.
Japan is op weg naar een ondergang tussen de grote machten zoals de confrontatie tussen China en de Verenigde Staten en de stijging van de energieprijzen als gevolg van de verdedigingsoorlog van Rusland.