Birth of Dinosaurs

The Soul World
The Soul World

The Birth of Dinosaur Mankind?

If dinosaurs had not become extinct and had survived until the present time, would they have evolved and developed civilization in the same way as mankind?
Die Geburt der Dinosaurier-Menschheit Wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären und bis heute überlebt hätten, hätten sie sich dann genauso wie die Menschheit entwickelt und die Zivilisation entwickelt?
De geboorte van de dinosaurusmensheid Als dinosaurussen niet waren uitgestorven en tot op de dag van vandaag hadden overleefd, zouden ze dan op dezelfde manier zijn geëvolueerd en beschaving hebben ontwikkeld als de mensheid?
About 66 million years ago, a giant asteroid collided with the earth (there are various theories), marking the end of the age of the dinosaurs!
La naissance de l’humanité dinosaure Si les dinosaures ne s’étaient pas éteints et avaient survécu jusqu’à nos jours, auraient-ils évolué et développé la civilisation de la même manière que l’humanité ?
Ongeveer 66 miljoen jaar geleden botste een gigantische asteroïde op de aarde (er zijn verschillende theorieën), waarmee het einde van het dinosaurustijdperk werd gemarkeerd!

The Birth of Dinosaur Mankind

*Quoted from YouTube/Reprinted/ HISTORY.
You know!
Dinosaur Human Existence!

What if the dinosaurs hadn’t gone extinct? Why our world might look very different

je weet wel!
Dinosaurus menselijk bestaan!