truy cập CIA

その他-Other-
その他-Other-

Cơ quan Tình báo Trung ương (tiếng Anh: Central Intelligence Agency, viết tắt: CIA) là cơ quan tình báo đối ngoại của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính thức của CIA là sử dụng trí tuệ con người (HUMINT) để thu thập, xử lý và phân tích thông tin an ninh quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Là thành viên chủ chốt của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ (IC), CIA báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Tình báo Quốc gia và chủ yếu nhằm cung cấp thông tin cho Tổng thống và Nội các. Bạn nhìn vào một trang web CIA như vậy.

CIA

Bạn biết!


タイトルとURLをコピーしました