komma åt CIA

その他-Other-
その他-Other-

Central Intelligence Agency (engelska: Central Intelligence Agency, förkortning: CIA) är den utländska underrättelsetjänsten i USA. CIA:s officiella uppdrag är att använda mänsklig intelligens (HUMINT) för att samla in, bearbeta och analysera nationell säkerhetsinformation från hela världen. En nyckelmedlem i America’s Intelligence Community (IC), CIA rapporterar direkt till direktören för National Intelligence och är främst avsedd att ge information till presidenten och kabinettet. Du tittar på en sådan CIA-webbplats.

CIA

du vet!