få tilgang til CIA

その他-Other-
その他-Other-

The Central Intelligence Agency (engelsk: Central Intelligence Agency, forkortelse: CIA) er det utenlandske etterretningsbyrået i USA. Det offisielle oppdraget til CIA er å bruke menneskelig intelligens (HUMINT) for å samle inn, behandle og analysere nasjonal sikkerhetsinformasjon fra hele verden. CIA er et sentralt medlem av America’s Intelligence Community (IC), og rapporterer direkte til direktøren for nasjonal etterretning og er først og fremst ment å gi informasjon til presidenten og kabinettet. Du ser på et slikt CIA-nettsted.

CIA

du vet!