เข้าถึง CIA

การเดินทางไปญี่ปุ่น-Tokyo Fortune Telling-
การเดินทางไปญี่ปุ่น-Tokyo Fortune Telling-

Central Intelligence Agency (อังกฤษ: Central Intelligence Agency ย่อ: CIA) เป็นหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ภารกิจอย่างเป็นทางการของ CIA คือการใช้ความฉลาดของมนุษย์ (HUMINT) เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงของชาติจากทั่วโลก สมาชิกคนสำคัญของชุมชนข่าวกรองของอเมริกา (IC) ซีไอเอรายงานโดยตรงต่อผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้อมูลแก่ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี คุณดูเว็บไซต์ CIA ดังกล่าว

CIA

คุณรู้!