πρόσβαση στη CIA

その他-Other-
その他-Other-

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (αγγλικά: Central Intelligence Agency, συντομογραφία: CIA) είναι η ξένη υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσημη αποστολή της CIA είναι να χρησιμοποιεί ανθρώπινη νοημοσύνη (HUMINT) για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών εθνικής ασφάλειας από όλο τον κόσμο. Βασικό μέλος της Κοινότητας Πληροφοριών της Αμερικής (IC), η CIA αναφέρεται απευθείας στον Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και προορίζεται κυρίως να παρέχει πληροφορίες στον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο. Κοιτάτε έναν τέτοιο ιστότοπο της CIA.

CIA

ξέρεις!