Zie een spookstad in Japan

-- Leben in Japan
-- Leben in JapanKen JapanThe Soul World

See the ghost towns of Japan!

Japan’s economy is stagnating!

Declining birthrate and aging population, increase in foreign workers, deterioration of working environment!
There is no hope for Japan’s future!
You will know the true Japan!

Zie de spooksteden van Japan

De Japanse economie stagneert!
Dalend geboortecijfer en vergrijzing van de bevolking, toename van buitenlandse werknemers, verslechtering van de werkomgeving!
Er is geen hoop voor de toekomst van Japan!
U zult het echte Japan kennen!
Découvrez les villes fantômes du Japon !

L’économie du Japon stagne!

Baisse de la natalité et vieillissement de la population, augmentation des travailleurs étrangers, dégradation de l’environnement de travail !
Il n’y a aucun espoir pour l’avenir du Japon !
Vous connaîtrez le vrai Japon !
Sehen Sie die Geisterstädte Japans!

Japans Wirtschaft stagniert!

Sinkende Geburtenrate und alternde Bevölkerung, Zunahme ausländischer Arbeitskräfte, Verschlechterung des Arbeitsumfelds!
Es gibt keine Hoffnung für Japans Zukunft!
Sie werden das wahre Japan kennenlernen!
Nederlanders komen naar Japan!

Japan op de rand van uitsterven

*Quoted from YouTube/Reprinted/ わた旅-watatabi.

Learn about Japan today!

Please also subscribe to the channel!
Japan will disappear in decades!
You go to Japan before it disappears!

Leer vandaag over Japan!

Abonneer je ook op het kanaal!
Japan zal over tientallen jaren verdwijnen (terwijl het door de VS van de nationale soevereiniteit wordt ontdaan)!
Je gaat naar Japan voordat het verdwijnt!