Verdwijnende Japanners

- La vie au Japon-
- La vie au Japon-Ken JapanThe Soul World

De verdwijnende Japanner!

Bezoek verlaten dorpen in Japan!
Je weet wel Japanners op weg naar uitsterven

The disappearing Japanese!

Visit abandoned villages in Japan!
You know Japanese people heading for extinction!

Japan staat op het punt te verdwijnen

Afschaffing van oorlog, gendergelijkheid, ineenstorting van het familiesysteem, globalisering van grote bedrijven, belastingverhoging, dalend geboortecijfer, vergrijzing!
Je weet wel Echt Japans…

Les villages abandonnés se multiplient au Japon!

Société compétitive, effondrement de la communauté villageoise, égoïsme, valeurs occidentales, conflit de genre, bas salaires, syndicats corrompus, invasion par la religion sectaire (péninsule coréenne / ancienne colonie) !
Le Japon est sur le point de périr !

日本的废弃村庄正在增加。

竞争社会、村社崩溃、利己主义、西方价值观、性别冲突、低工资、腐败的工会、邪教入侵(朝鲜半岛/前殖民地)!
日本快要灭亡了!

Japans platteland

* Quoted / reprinted from YouTube / Anna Film Production.
Egoïsme, westerse waarden, genderconflicten, lage lonen, corrupte vakbonden, invasie door cult-religie (Koreaans schiereiland / voormalige kolonie)!
Egoism, Western values, gender conflict, low wages, corrupt trade unions, invasion by cult religion (Korean Peninsula / former colony)!

Nederlanders komen naar Japan!

Westerse blanken zijn populair bij het andere geslacht!
Je kunt je leven opnieuw beginnen in Japan!