Japans plattelandsleven

Ken Japan
Ken Japan

Japanese country life

Momenteel geven in Japan steeds meer jongeren het leven in de stad op en het leven op het platteland. Zelfs in het moderne Japan is het moeilijk om op het platteland te leven. Laag inkomen, lage beleefdheid, feodale menselijkheid! De succesvolle VUT-jongeren in de stad wonen echter alleen op het platteland. Japanse jongeren zijn wanhopig op zoek naar de toekomst van Japan.
Currently, in Japan, an increasing number of young people are giving up living in the city and living in the countryside. Even in modern Japan, it is difficult to live in the countryside. Low income, low civility, feudal humanity! However, the successful early retired youth in the city live alone in the countryside. Japanese young people are desperate for the future of Japan.

Young people living in the countryside

* Quoted from YouTube / Reprinted / Kominka solo life.
De Japanse overheid wil ook het budget voor jongeren terugdringen en stimuleert daarom jongeren in stedelijke gebieden om naar het platteland te verhuizen!
En jongeren in stedelijke gebieden worden bedrogen en trekken naar het platteland. Uiteindelijk geef ik het trouwen en het zoeken van een baan op en wanhoop op het platteland!
The Japanese government also wants to reduce the budget spent on young people, so it encourages young people in urban areas to move to rural areas!
And young people in urban areas are deceived and go to the countryside. Finally, I give up getting married and getting a job and despair in the countryside!