Japanse verdwijnen

Ken Japan
Ken Japan

Japanse verdwijnen!

Japanese disappearing

Verwestering van Japanse vrouwen, passiviteit van de overheid, dalend geboortecijfer, vergrijzende bevolking, egoïsme, ineenstorting van het familiesysteem, recessie!
Zullen de Japanners verdwijnen?
Verlaten dorp!
De geboorteplaats van Mr. Abe die werd vermoord!
Prefectuur Yamaguchi!
Het aantal verlaten dorpen in Japan neemt nu toe!
Westernization of Japanese women, government inaction, declining birthrate, aging population, egoism, collapse of family system, recession!
Will the Japanese disappear?

Abandoned village!

The hometown of Mr. Abe who was assassinated!
Yamaguchi Prefecture!
The number of abandoned villages is increasing in Japan now!

Nederlanders komen naar Japan!

Japan is in recessie!
Plattelandsgebieden in Japan zijn aan het instorten!
Witte mensen zijn populair!
Je komt naar Japan!

Het verdwijnende Japanse landschap

* Quoted from YouTube / Reprinted / 神々旅行記.
Sabotage to Japan from neighboring countries!
Cult religion!
Politics, political party corruption!
The Japanese disappear!
You know the real Japan!

Sabotage naar Japan vanuit buurlanden

Cult religie!
Politiek, corruptie van politieke partijen!
De Japanners verdwijnen!
U kent het echte Japan!