Zie het landschap van Japan

Ken Japan
Ken JapanSee the scenery of Japan

Zie het landschap van Japan

Het verdwijnende landschap!
Verstedelijking, dalend geboortecijfer, vergrijzing!
Decennia later zullen het Japanse volk en het landschap van Japan uit Japan verdwijnen!

See the scenery of Japan!

The disappearing landscape!
Urbanization, declining birthrate, aging!
Decades later, the Japanese people and the landscape of Japan will disappear from Japan!

Japan verandert!

Jonge vrouwen verdwijnen, kinderen verdwijnen, ouderen nemen toe en arbeiders uit Azië nemen toe!

Japans landschap /Japanese landscape

* Quoted / reprinted from YouTube / King07T.

Japan wacht op je!

Jij gaat naar Japan!
Japan is waiting for you!
You go to Japan!
Nederlanders komen naar Japan!
De Japanners zijn op weg naar zelfvernietiging!