Een reis naar Japan! Loop ‘s nachts in Osaka

Ken Japan
Ken JapanThe Soul World

Een reis naar Japan

Loop ‘s nachts in Osaka!
A trip to Japan!
Walk in Osaka at night!

Un voyage au Japon !

Marchez à Osaka la nuit!
去日本旅行!
晚上逛大阪!
Osaka is de grootste stad in het westen van Japan. Osaka is een stad gebouwd door zijn eigen cultuur, zijn eigen taal en immigranten uit de voormalige koloniën. Ik haat mensen in Tokio.
Osaka is the largest city in western Japan. Osaka is a city built by its own culture, its own language, and immigrants from the former colonies. I hate people in Tokyo.
Osaka est la plus grande ville de l’ouest du Japon. Osaka est une ville construite par sa propre culture, sa propre langue et les immigrants des anciennes colonies. Je déteste les gens à Tokyo.
Osaka ist die größte Stadt im Westen Japans. Osaka ist eine Stadt, die von ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Sprache und Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien erbaut wurde. Ich hasse Menschen in Tokio.
大阪是日本西部最大的城市。大阪是一座由自己的文化、自己的语言和前殖民地移民建立起来的城市。我讨厌东京的人。
In Osaka schijnen ‘s nachts neonlichten en opwindend!

Osaka heeft ook de grootste sloppenwijk van Japan

In Osaka at night, neon lights are shining and exciting. Osaka also has Japan’s largest slum!

【Loop ‘s nachts in Osaka】

* Quoted / reprinted from YouTube / Urban Walk.

Eten is goedkoop en lekker in Osaka!

Osaka is een stad van eten!
Food is cheap and delicious in Osaka!
Osaka is a city of food!
La nourriture est bon marché et délicieuse à Osaka!
Osaka est une ville de gastronomie!
大阪的食物便宜又好吃。
大阪是一座美食之城。

Jij gaat naar Osaka

Osaka is een vreemd land in Japan!