Een reis naar Japan! De zee van Okinawa!

Ken Japan
Ken JapanThe Soul World

Een reis naar Japan!
De zee van Okinawa!

A trip to Japan

The sea of ​​Okinawa!
去日本旅行!
冲绳的海!

Eine Reise nach Japan!

Das Meer von Okinawa!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten Japanse en Amerikaanse troepen hevige gevechten uit in de prefectuur Okinawa, Japan. Daarna werd de prefectuur Okinawa een autonoom gebied van de Verenigde Staten, stortte de economie in en werden vrouwen verkracht. Daarna werd Okinawa teruggestuurd naar Japan. Okinawa is echter een tragisch eiland. Momenteel bereidt de grootste Amerikaanse militaire basis van Japan zich voor op de oorlog met China in Okinawa.
During World War II, Japanese and US troops fought fierce battles in Okinawa Prefecture, Japan. After that, Okinawa Prefecture became an autonomous territory of the United States, the economy collapsed, and women were raped. After that, Okinawa was returned to Japan. However, Okinawa is a tragic island. Currently, Japan’s largest US military base is preparing for the war with China in Okinawa.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes japonaises et américaines ont mené de féroces batailles dans la préfecture d’Okinawa, au Japon. Après cela, la préfecture d’Okinawa est devenue un territoire autonome des États-Unis, l’économie s’est effondrée et des femmes ont été violées. Après cela, Okinawa a été renvoyé au Japon. Cependant, Okinawa est une île tragique. Actuellement, la plus grande base militaire américaine du Japon se prépare à la guerre avec la Chine à Okinawa.
二战期间,日本和美国军队在日本冲绳县进行了激烈的战斗。之后,冲绳县成为美国的自治领土,经济崩溃,妇女被强奸。之后,冲绳返回日本。然而,冲绳是一个悲剧性的岛屿。目前,日本最大的美军基地正在冲绳准备与中国的战争。
Während des Zweiten Weltkriegs lieferten sich japanische und US-Truppen erbitterte Schlachten in der Präfektur Okinawa, Japan. Danach wurde die Präfektur Okinawa ein autonomes Territorium der Vereinigten Staaten, die Wirtschaft brach zusammen und Frauen wurden vergewaltigt. Danach wurde Okinawa an Japan zurückgegeben. Okinawa ist jedoch eine tragische Insel. Derzeit bereitet sich Japans größter US-Militärstützpunkt in Okinawa auf den Krieg mit China vor.
De prefectuur Okinawa heeft veel eilanden en is het hele jaar door een tropisch land. Daarom is de prefectuur Okinawa een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Japan geworden.

Prefectuur Okinawa met prachtige zee

* Quoted from YouTube / Reprinted / winteroptix 〜ドローン&絶景映像〜.
De prefectuur Okinawa is een tragisch eiland!

Voormalig Ryukyu-koninkrijk!

Japan-VS beslissende strijd!
Toen werd de jongen vermoord en de vrouw verkracht door een Amerikaanse soldaat!

Amerikaanse militaire basis in Okinawa

* Quoted / reprinted from YouTube / LunaticEclipsOkinaw 4.
Okinawa Prefecture in Japan is the largest US military base in Asia. If a war broke out on the Korean Peninsula and the Taiwan Strait, Okinawa Prefecture in Japan would be at the forefront of the war!
De prefectuur Okinawa in Japan is de grootste Amerikaanse militaire basis in Azië. Als er een oorlog uitbreekt op het Koreaanse schiereiland en de Straat van Taiwan, zou de prefectuur Okinawa in Japan voorop lopen in de oorlog!
La préfecture d’Okinawa au Japon est la plus grande base militaire américaine en Asie. Si une guerre éclatait dans la péninsule coréenne et dans le détroit de Taiwan, la préfecture d’Okinawa au Japon serait à la pointe de la guerre !
日本冲绳县是美国在亚洲最大的军事基地。如果朝鲜半岛和台湾海峡发生战争,日本冲绳县将处于战争的最前沿!
Ook de Japanners lijden!
Om de last op te leggen aan de Japanse basis van de Amerikaanse strijdkrachten in de prefectuur Okinawa!
In Japan zijn het Okinawa-basisprobleem en Okinawa-discriminatie (Ryukyu-mensen) taboe!
Je kent Japan!