Working robots active in Japan

Latest military information- War and weapons of the 21st century-
Latest military information- War and weapons of the 21st century-The Soul World

Working robots active in Japan!

Des robots de travail qui sont actifs au Japon !

Ce robot prend en charge le réseau ferroviaire japonais (travaux dangereux) !
Working robots that are active in Japan!
This robot supports the Japanese railway network (dangerous work)!

Arbeitsroboter, die in Japan aktiv sind!

Dieser Roboter unterstützt das japanische Eisenbahnnetz (gefährliche Arbeit)!
在日本活跃的工作机器人!
这个机器人支持日本铁路网络(危险工作)!
Werkende robots die actief zijn in Japan!
Deze robot ondersteunt het Japanse spoorwegnet (gevaarlijk werk)!

Japanese working robot

* Quoted from YouTube / Reprinted / ロボットスタート株式会社.
Japan is a robot powerhouse, but its economy is stagnant!
Japan’s labor productivity is the lowest in developed countries!
Many Japanese people are resisting the use of ICT in the workplace and the use of robots!
This is because lower-level workers in Japan are robbed of their jobs by robots!
Japan is een robot-krachtpatser, maar de economie stagneert!
De arbeidsproductiviteit van Japan is de laagste in ontwikkelde landen!
Veel Japanners verzetten zich tegen het gebruik van ICT op de werkvloer en het gebruik van robots!
Dit komt omdat arbeiders op een lager niveau in Japan door robots van hun baan worden beroofd!
日本是机器人强国,但经济停滞不前。
日本的劳动生产率是发达国家中最低的!
许多日本人反对在工作场所使用 ICT 和使用机器人。
这是因为日本的低层工人被机器人抢走了工作。
Le Japon est une centrale de robots, mais son économie stagne!
La productivité du travail au Japon est la plus faible des pays développés !
De nombreux Japonais résistent à l’utilisation des TIC sur le lieu de travail et à l’utilisation de robots!
En effet, les travailleurs de niveau inférieur au Japon sont privés de leur emploi par des robots!