-Item Introduction-

Nhật Bản thực tế

-Item Introduction-
The Soul World
The Soul World
-Item Introduction-

Nhật Bản đang suy thoái
Môi trường làm việc thật tệ
Ngay cả người Nhật cũng không có việc làm ở Nhật
Nhưng có những công việc không ai muốn làm
Chặt chẽ, bẩn thỉu, nguy hiểm, nhân loại tồi tệ!
Đó là nơi làm việc!
Các trường hợp lạm dụng đối với lao động nước ngoài là điều thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản!
Những người lao động cấp thấp của Nhật Bản đang bóc lột và làm khổ những người lao động nước ngoài!
Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba về GDP
Ở Nhật Bản, có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng suất thấp
Và có nhiều công ty đối xử tệ với người lao động!
Đặc biệt là người nước ngoài!
Ngoài ra, Nhật Bản là một quốc gia lạnh lùng đối với người nước ngoài (không phải người phương Tây)
Thực tế của Nhật Bản! Bạn biết!